Rennstart klokken 11.00 (individuell start).
Rennet inngår i årets Totenbank Cup for 11-14 årsklassene.
Startnummer deles ut enkeltvis fra kl. 09.30

Distanser/klasser:
Rennet avvikles i klassisk teknikk med intervallstart.

Jenter 8-9-10 år: 1 km   Gutter 8-9-10 år: 1 km
Jenter 11-12 år: 2 km   Gutter 11-12 år: 2 km
Jenter 13-14 år: 3 km   Gutter 13-14 år: 3 km
Jenter 15-16 år: 5 km   Gutter 15-16 år: 5 km
Kvinner 17-18 år: 5 km   Menn 17-18 år: 10 km
Kvinner 19-20 år: 5 km   Menn 19-20 år: 10 km
Kvinner Senior: 5 km   Menn Senior: 10 km

5 km = 3 km + 2 km     og     10 km = 3,3 km x 3

Funksjonshemmet K/M   1 - 10km.
Arrangeres ihht påmelding (påfør ønsket disiplin i merknad).

Påmelding:
Elektronisk påmelding via Min Idrett innen torsdag 02. mars 2023, kl. 23.59.
Påmelding mottatt etter dette regnes som etteranmelding. Da faktureres løpere dobbel startkontingent fra og med klasse 13 år. Etteranmelding mottas kun på mobil 95787007 frem til en time før rennstart og aksepteres bare dersom det er ledig kapasitet.

Forsikring:
NSFs obligatoriske skiforsikring må være betalt for løpere som har fylt 13 år. Engangslisens kan løses hos sekretariatet.

Startkontingent:
Jenter/gutter          8-16 år     kr. 130,-
Junior                     17-20 år    kr. 150,-
Senior                                       kr. 170,-

Brikkeleie vil bli fakturert med kr 25,- pr. løper. Kolbu KK's EMIT-brikker vil bli benyttet for alle løpere som ikke har med egen. Løpere med egne brikker må registrere brikkenummer ved påmelding.

Faktura for startkontingent vil bli ettersendt de respektive klubber.

Flyttegebyr:
Det kan bli aktuelt å kreve inn gebyr på kr. 20,- pr. løper ved flytting av arrangementet.

Premiering:
Premieutdeling inne på sportshytta klassevis etter at alle i klassen er i mål.

Protestfrist:
15 minutter etter at siste løper i klassen er i mål.

Parkering:
Kr 100,- vi tar betaling med VIPPS 16283.

Kiosk:
Åpen kiosk inne på sportshytta.

Garderobe/dusj:
Ikke tilgjengelig

Kontaktpersoner:
Rennleder:  Eskild Busch                  mob. 926 14 094 / eskildb@ifi.uio.no
Påmelding:  Tor Martin Stensrud       mob. 957 87 007 / tormarste@hotmail.com