Leder  Pål Andreas Hoel post@kolbukk.no
Nestleder  Per-Øyvind Bonkerud bonkerud@gmail.com
Sportslig leder  Ole Bjørn Sveum  sport@kolbukk.no
Økonomiansvarlig Hans Krisitan Huuse hkhuuse@gmail.com
Markedsansvarlig Anne-Kari Nafstad marked@kolbukk.no
Barneidrettsansvarlig Sølvi Jakobsen barneidrett@kolbukk.no
Ungdomsrepresentant
Dorthe Balke balkedorthe@gmail.com
Infrastruktur leder Lars Helge Narum Furulund infrastruktur@kolbukk.no
Varamedlem Ane Dyste Dewisme anedyste@gmail.com

 

Organisasjonsplan

Lov for Kolbu KK av 11 Juni 2020 (oppdatert 24.05.2023)

Formålsdokument overvåkning av KK-PLASSEN av 14 November 2019