Hvis det er flere som ønsker å spille håndball fra høsten 2021 så ta kontakt med leder Hanne Ulsrud Bergum tlf 901 54238.