Vi har ett lite miljø som represnterer Kolbu KK i Telemark

Kontaktperson: Lars Ove Berge mob: 98442828