Scorekort og informasjon finnes ved hull 1. Samme informasjon ligger også i vedlegg her. Ettersom anlegget er under utvikling kan plassering av hull og utspark variere noe. Hull 3 og 4 er foreløpig ikke ferdig tilsodd, disse kan gjerne spilles, men kan oppleves utfordrende. Flytt gjerne utspark nærmere hullene om dere ønsker det enklere.

Da banen er ubemannet så har vi ikke baller til utlån, husk egen ball!

Lykke til!