Hver sommer arrangeres Åsjakta som er et folkehelsetiltak med ulike poster/turmål på Totenåsen lodd 2.