Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hos oss har styrett v/Barneidrettsansvarlig ansvaret for politiattestordningen, og skal innhente og følge opp de som det kreves politiattest fra. 

Det er ikke valgfritt å kreve politiattest. Det er obligatorisk!

Slik søker du politiattest:

  • Du søker enkelt om politiattest på nett her.
  • Legg ved "Bekreftelse av formål" som du finner under vedlegg.
  • Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.
  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

 Les mer om politiattestordningen her