Klubbhåndboka

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om organisering av klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget i forbindelse med sammenslåing av de tre gamle klubbene og skal være et levende verktøy som skal oppdateres av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.

Klubbhåndbok - Kolbu KK

Organisasjonskart

Organisasjonskart

Retningslinjer ved reise og overnatting

Gjeldende retningslinjer for reise og overnatting i idrettslagets regi vedtatt av styret 21.6.2022.

Retningslinjer ved reise og overnatting - Kolbu KK