Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Trond Ulsrud 977 39 431 t-ulsrud@online.no
Økonomiansvarlig Hans Kristian Huuse 902 25 770 hkhuuse@gmail.com
WEB-ansvarlig Tor Martin Stensrud 957 87 007 tormarste@hotmail.com
Teknisk materiell / utstyr Tor Martin Stensrud  -  -
Arrangement      
Arrangement Ragnhild Hoel   hoelragnhild@gmail.com
Anlegg / dugnad      
Løypekjøring      
Trenerkoordinator Stine Therese Paulseth 971 24 920 s_paulseth@hotmail.com
       
       

* Oppdatert pr. desember 2021

Ansvarsoppgaver for Langrennstuvalget

Årshjul for Langrennstuvalget

Aktivitetsavgift