Klubbhistorie

Kolbu/KK Fotball er et samarbeidslag mellom IL Kolbukameratene (KK) og Kolbu IL (KIL), som sesongen 2017 består av seniorlag for herrer i 4. divisjon og 5. divisjon, samt junior, gutte- og småguttelag.

Vi har et nært samarbeid til våre “moderklubber”, og laget drives etter retningslinjer vedtatt på begge lagenes (KK og KIL) årsmøter.

Klubben er et resultat etter ønske fra spillerne i “moderklubbene” høsten 1992, om å tilrettelegge et høyere nivå for fotballspillerne i bygda vår. Seniorfotballen bestod på denne tiden av et mindre godt lag i 5. og 4. divisjon. Etter å ha nedsatt en arbeidsgruppe til å se på mulighetene, ble en intensjonsavtale med følgende hovedlinjer vedtatt:

– Felles seniorlag fra fotballsesongen 1993
– Opprettholde et godt forhold til KK og KIL
– Medspiller for tilrettelegging av yngresavd.
– Langsiktig og planmessig målsetting
– Nøkterne og sunne økonomiske rammer
– Gi et tilbud til alle som ønsket å spille fotball i bygda
– Bidra til sunn og god livsførsel

Våre klubber omfatter til sammen ca. 1300 aktive og passive medlemmer

Etter å ha fått alle rammebetingelser på plass, ansattes en trener vi mente kunne ivareta vår hensikt med den nye klubben. Samtidig ble alle aktuelle spillere presentert et opplegg med vektlegging på følgende forhold:

– Oversiktlighet
– Gode trenings- og kampforhold
– Tilvenne økte treningsmengder
– Bedre holdninger
– Godt miljø
– Økonomisk nøkternhet

Målsetning for klubben var å etablere seg i toppen av 4. divisjon i løpet av 1993 og 1994, mens det skulle satses på opprykk til 3. divisjon i fotballsesongen 1995.

Allerede i vårt først år spilte vi kvalik om opprykk og vi lykkes i vårt andre år, dvs. ett år før planen. Ny målsetting måtte diskuteres og vi ble enige om å prøve å etablere oss (greie å holde oss) i 3. divisjon i vår første sesong. Etter et grundig arbeid fra alle impliserte parter ente vi opp på 5. plass i våre to første sesonger i 3. divisjon, mens vi ble nr. 3 i 1997etter å ha slått opprykkslaget, Nybergsund, både borte og hjemme. At vi ikke greide opprykket selv, skyltes tap bort mot tre nedrykks lag (kanskje en liten undervurdering). Etter å ha mistet mange etablerte spillere, måtte vi 1998 ta veien ned i 4. divisjon igjen. Da bestemt vi oss får å benytte anledningen til å bygge opp et nytt lag rundt unge spillere fra egen rekruttering. Etter å ha spilt to sesonger i 4. divisjon, var vi igjen klar for tredje og holdt oss der til og med sesongen 2011. Så etter å ha spilt 4.divisjonsfotball i tre sesonger, er vi endelig klar for 3.divisjon igjen.

Med andre ord har vi vist at det går an å nå sine mål med grundig og planmessig arbeid. Dette hadde imidlertid ikke vært mulig uten våre gode samarbeidspartnere, moderklubbene, sponsorer, publikum, spillere og trenere.

Ved siden av vårt lag i 4. divisjon har vårt andrelag etablert seg i 5. divisjon, og etter dette vil vår klubb i fotballsesongen 2016 bestå av følgende lag:

– Ett lag i 4. divisjon
– Ett lag i 5. divisjon
– Juniorlag i samarbeid med FK Toten
– Guttelag i samarbeid med FK Toten

Det vil si at vi gir et tilbud til ca. 60 unge og eldre gutter, som ønsker å spille fotball i den trivelige “Kolbu-bygda”. Det vil også si at vi har etablert oss som nest beste fotballklubb på Toten, bare Raufoss gir i dag et bedre sportslig tilbud enn oss i Kolbu/KK Fotball.

Våre klubber omfatter til sammen ca. 1300 aktive og passive medlemmer, og vi har bra publikumsoppslutning på våre hjemmekamper. Vi burde således være et attraktivt produkt for markedsføring av våre sponsorer og samarbeidspartnere. Vi vektlegger at det ikke skal være kostbart å være støttespiller for Kolbu-fotballen, samtidig som vi er innstilt på å gi mest mulig tilbake i form av resultater og gjenytelser.

Sist, men ikke minst er vi en klubb som aldri bruker flere ressurser en de vi til en hver tid råder over. Dvs. at all form for gjeld er “tabu” hos oss, og vi vil derfor aldri bli utsatt for negativ omtale vedr. stygge regnskapstall o.l.. Vi satser i helhet på et prospekt som garanterer alle impliserte parter et positivt samarbeid.

Våre samarbeidspartnere

eidsiva logo totens sparebank logo sport1 toresen logo kiwi lena logo stensrud blikkenslager logo tor bergums transport gundersen gruppen logo bilia logo hveem elektro logo landheim logo esso lena logo hn regnskap logo totens blad logo xl-bygg logo sg sulland logo kapp aluminium logo lrn transport profil grafisk logo kolbu bilservice logo kloppen trevare logo ekeri logo bdo logo kims logo inter revisor logo lena jernvare logo nammo logo norengros logo raufoss regnskap logo nordea logo toten transport logo europris lena logo unicon logo din elektriker toten logo eik senteret logo bergum transport logo gk rør logo byggtorget lena logo venezia pizza restaurant lena logo