Du scanner QR kode, notere kodeord og sende så e-post til aasjakt2020@gmail.com (kan gjøres når du kommer hjem fra turen også). De som oppgir dato, navn og telefonnummer er med i en trekning på fine premier. Vinnere blir kontaktet. Kart og mer informasjon finner du her på hjemmesiden. Noen poster kan være utfordrende å finne. Nyttig med GPS, men ta også med kart og kompass da noen plasser har begrenset med telefonsignaler/GPS signaler: (koordinatene er ikke eksakte, men tenkt som en rettesnor, avvik kan forekomme).

 

- 3 poster langs Lena elva fra Lønnsjøen til allmenningsgrensen (satt opp fra Lønnsjøen, alle på vestsiden av elva)

Koordinat 60,53356°N 10,79555°Ø (nr1 ligger ved sti noen meter fra elva)

Koordinat 60,54548°N 10,78763°Ø (nr2 ligger der elva gjør en sving. Ligger mot sørvest for elva)

Koordinat 60,55082°N 10,78000°Ø (nr3 ligger ved elva og en skogkrull ved hugsfelt)

-Halsteinåsen Koordinat 60,50746°N 10,82575°Ø (Posten ligger i skogkanten på toppen, like ved hogstfeltet. I ei lita buske ved en mosegrodd stein) Info er korrigert etter flere innspill og vanskelig å finne! :-)

-I enden av veien inn ved de tre veiskiller mot sør/vest (Kvikstadsætervegen og bomvei mot Bjørkesætra og Lønnsjøen) Kan nås med sykkel!

Koordinat 60,54136°N 10,80040°Ø

-I enden av veien inn til høyre ca 300 meter etter bommen, (ikke langt fra Solbergsætra) Kan nås med sykkel! Koordinat 60,54351°N 10,75093°Ø

-Vindflohøgda: Koordinat 60,49546°N 10,77000°Ø (Post på koordinat og på en stein på høgda).

-Gaupåspipa, Koordinat 60,49901°N 10,87279°Ø (Posten plassert noen meter øst for stien langsmed åsryggen. Der det er utsiktspunkt mot øst).

-Begsjøbrenna toppen, Koordinat 60,52243°N 10,83216°Ø (langs sti mellom demning Bergsjøen og Bergsjøbrenna).

-Grønsjøen sørside Koordinat 60,49533°N 10,84937°Ø (ca 20 meter fra blåmerket sti, mellom siten og vannet).

God tur!

Mvh Kolbu KK

Støtt også vårt idrettslag med en vipps om du vil. VIPPS nr. 16283