Navn Adresse Postnr/-sted Mobil nr Epost Funksjon
Hanne Ulsrud Bergum Granheimvn 30 2847 Kolbu 90154238 h.bergum241@gmail.com Fungerende leder
Per Øyvind Bonkerud Sørlivegen 145 2847 Kolbu 40454210 bonkerud@gmail.com Styremedlem
           
Julie Bonkerud Sørlivegen 145 2847 Kolbu 41476511 julie.bonkerud@gmail.com Trener J/G6
Hanne Østli Trogstad       hanne_trogstad@hotmail.com Trener J/G6
Rino Lynne Bjerke       rinotherhino25@hotmail.com Trener J/G6
Mari Tørhaug Skaugerudvegen 71 2847 Kolbu 91633970 mari_torhaug@hotmail.com Trener G10, G7
Hanna Nesset Sandberg Bjørkegutua 15 2847 Kolbu 41003424 hanna.n.sandberg@gmail.com Trener G7
Kjell Larsen     97587347 kjell@ost-tek.no Trener J7
Elisabeth Fjeldet       Elisabethfj@gmail.com Trener J7
Siw Anett Holmen Olstadvegen 6 2847 Kolbu 97139134 Siw_Anett@hotmail.no Trener G10
Silje Ødemark     46424931 siljeodemark@gmail.com

Trener G10

Damelag