DAG KLOKKESLETT LAG STED
Onsdag 17:20-19:00 G12 (født 2009) Totenhallen B
Fredag 17:30-19:00 G12 (født 2009) Totenhallen B
Torsdag 16:30-17.30 G9 (født 2011,2012,2013) Totenhallen B
Tirsdag 18:00-19:00 J8 (født 2012,2013) Totenhallen A
Tirsdag 17:00-18:00 G/J7 (født 2014,2015) Kolbu skole